עידן דיגיטלי

ההשקפה הנכונה בעידן הדיגיטלי

הקו שהנחו מרנן ורבנן שליט"א את רבני 'משמרת השבת' הוא שעלינו להתאים את העידן הדיגיטלי המתקדם לשבת קודש, ולא חלילה להיפך – להתאים את השבת לעולם הדיגיטלי.

מעבר לכל חשוב לחדד ששמירת השבת אינה 'בעיה' שיש להתמודד אתה ולהתאים את השבת למציאות המתפתחת של זמנינו. תרי"ג המצוות אינן 'תרי"ג בעיות'. גישה כזו מביאה למכשירי שבת שונים בארץ ישראל ועוד יותר בחו"ל. בין על ידי רישומים דיגיטליים ובין באמצעות 'מכשירי גרמא'.
כבר כיום נפוצים מגוון של מכשירים שעלולים להפוך את שבת לחול חלילה. החל מקלנועיות, דרך מחשבי גרמא, מקלדת הגברת זרם, מתגי חשמל "כושר סוויטש", ועד תנורים ומכשירים סלולריים 'כשרים לשבת'.
מרנן ה'מנחת יצחק', ה'קהלות יעקב', ה'אבי עזרי' וה'שבט הלוי' זצ"ל כתבו במכתב בשנת תשמ"ה:

במכתב שנכתב בשנת תשמ"ה בחתימת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א עם תלמידי החזון איש מרנן הגר"י שפירא, הגר"ג נדל, הגרר"י וסרמן והגרמ"י דויטש זצ"ל ושיבדלח"ט הגר"ד לנדו, הגר"י בויאר והגר"א אברהמס שליט"א:

דילוג לתוכן