משמרת השבת -
שמירת שבת בעידן הדיגיטלי

"שמור וזכור את יום השבת לקודשו"

משמרת השבת שופרם של גדולי ישראל הנותן מענה הלכתי מהודר ומקצועי לשימוש במכשירים חשמליים ודיגיטלים בשבת.

 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
בעצמו כיוון, דחף, הורה ועודד. מרן זצ"ל חתם בראש מכתב הייסוד של הארגון והדריך את רבני משמרת השבת בפעילותם בנושאים שנים.
גם לאחר שנפל לחולייו בשנתו האחרונה עוד הספיק לצרף את חתימתו למכתב נוסף, המכתב היסודי והמכונן של גדולי ישראל על האיסור בשבת לגרום לכל שינוי חשמלי או רישום דיגיטלי.

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל
כוון דרכיה ונתיבותיה בכל עת. מרן ראה במשמרת השבת עניין אישי שלו, יעץ כוון דחף את משמרת השבת תדיר במסירות אין קץ. מרן טרח במיוחד בעניין מוני המים הדיגיטליים שהותקנו במספר מקומות בארץ ועל פי הוראות פוסקי וגדולי הדור אסור לפתוח ברז במקום בו מותקן מונה כזה כיון שהוא גורם לרישום דיגיטלי בשבת.

מרן הגר"ש כהן זצ"ל ומרן הגר"ש בעדני שליט"א
חברי מועצת חכמי התורה, גם הם חתמו על מכתבים נלהבים על ארגון משמרת השבת, על איסור הרישומים הדיגיטליים בשבת ועל מכתבים נוספים המורים את דינם של מכשירים חשמליים שונים ואת הפתרונות לשימוש בהם.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל
לקח את משמרת השבת תחת כנפיו. מרן שליט"א זורע, משקה, עודר ומגדל את הארגון כבן טיפוחיו האישי. הוא נפגש באפן תדיר עם רבני הארגון להורם את הדרך ילכו בה וטורח לסייע בכל דרך.
בבית מרן שר התורה שליט"א עצמו דאגו להתקין התקן משמרת השבת למקרר הדיגיטלי של חברת אמקור וכן למזגני אינוורטר שבבית.

משמרת השבת עומדת בחזית המאבק על שמירת השבת במכשירים דיגיטליים
על ידי פיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשאלות הלכתיות במכשירים חשמליים ודיגיטליים.

השאלות ההלכתיות בהפעלת מכשירי חשמל בשבת

צורת ההפעלה

בעבר המכשירים עבדו בשיטות מכניות פשוטות של on-off, היום הכול הופך למערכות דיגיטליות מורכבות. גם משחק אלקטרוני קטן כמו סביבון מנגן מכיל שבבים עם תוכנות דיגיטליות מסועפות.

מזעור הרכיבים

קיימים חיישני טמפרטורה בגודל מילימטר בודד, רכיבים רבים בתוך המוצרים הם מוסתרים ואינם נראים לעין. לכן נדרשת מקצועיות רבה לעמוד על קיומם ותכונותיהם. שבבים בני כמה מילימטרים מכילים אלפי, או אפילו רבבות פקודות חשמליות, תנאים וצירופי קודים.

אופן בניית המוצרים

הרכיבים הדיגיטליים נבנים חלקים על גבי חלקים, על בסיס יחידות מוכנות במפעלים שונים שמייצרים מיליוני מוצרים זהים ומועברים לצרכים מגוונים. כל רכיב יכול להכיל מיליוני פקודות מורכבות שחוברו על ידי כמה צוותים ללא קשר אחד לשני, כשגם הם עצמם מתבססים על חלקים קודמים (רוטינות) שאינם יודעים את כל פעולותיהם, אלא רק את הרלוונטי לעבודתם.

נדרשת מומחיות מיוחדת וסייעתא דשמייא רבה, כדי לאתר ולעמוד על כל הרכיבים השונים הרלוונטיים לנידונים ההלכתיים של מוצרים בשבת.

הפתרונות של משמרת השבת

מחקר הלכתי

על שולחנם של גדולי הפוסקים ומורי ההוראה, המכריעים ופוסקים בשאלות הלכתיות שונות המתעוררות כתוצאה מהנתונים המתקבלים. שאלות של 'לכתחילה' ו'בדיעבד', על מה ניתן לתת אישור רשמי ועל מה צריך להודיע ולהתריע לציבור.
פעמים רבות הרבנים מחזירים את השאלה למחלקת המחקר לבדיקה מדויקת יותר של פרט זה או אחר, וחוזר חלילה.

מחקר טכני

דמיינו כמה זמן לוקח לאיש מקצוע לפרק מקרר דיגיטלי מורכב ולבדוק את כל החיישנים, לחצני הדלתות המוסתרים, הפעולות הדיגיטליות השונות ואחר כך לעשות לו תכנית התקנה ייעודית של התקני השבת.
כעת תכפילו את זה בלמעלה מחמש מאות (!)
זה מספר דגמי המקררים והמקפיאים שנחקרו ומופו ע"י משמרת השבת וחברת ספטימו. אלו מכניים ואלו דיגיטליים, מהם המאפיינים המיוחדים לכל דגם ואיך מתאימים לו את התקן השבת באופן אינדיבידואלי.

פיתוח מוצרים

פיתוח מוצרים דיגיטליים כשרים או להישאר עם המכניים.
במחלקת הפיתוח והכשרות עומלים הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה בכירים, בשיתוף עם גופי מדע ופיתוח חיצוניים על פיתוחים שונים של התקנים ומוצרים שונים, המאושרים לשבת ללא כל נידון או שאלה. למה "ללא כל נידון"? כי כאן, במחלקה זו, נדרשת רמה גבוהה מאוד של כשרות. 'משמרת השבת' לא תשים את חותמה על מוצר אם יש דעות של רבנים חשובים כל שהם שאין ראוי להכשירו. בין אם יש בעיה לפי דעת ה'שולחן ערוך' ובין אם לדעת ה'רמ"א', בין אם פוסק בין זמנינו יפקפק בפן הלכתי מסוים, ובין אם יאמר שזה לדעתו 'מחזי' כמוצר אסור.
'פלומבה' של משמרת השבת, חייבת להיות מהודרת ומושלמת, לכל הדעות.

העמקת המודעות

המסקנות ההלכתיות והטכניות ממשיכות בשני מסלולים. מסלול ריכוז המידע והנגשתו לציבור ומסלול הפיתוח. במחלקת המידע המסקנות ממופות ומועברות לקבצי מידע מרוכזים, המונגשים לציבור באמצעות מוקד טלפוני, חוברות, מודעות עדכונים שוטפים, ומוקדי מענה בפקס/מייל ועוד.

כאשר מבררים את המציאות הטכנית וההלכתית ומעבירים את המידע לציבור, לא עושים 'חומרות'. מעבירים את הניתוח הטכני וההלכתי לרבנים, מקבלים מהם את ההוראות,
ומעבירים אותם לציבור כמו שהם.
אך כאשר מגיעים לפיתוח או אישור מוצרים, 
לעולם לא יינתן אישור אם הוא לא תואם את עמדות כל הרבנים לכתחילה.

המוצרים של משמרת השבת

התקני השבת למקררים ומקפיאים

פיתוח ייחודי המנתק באופן פיזי את כל הרגשים ולחצני הדלתות ומפעיל את המקרר לפי מגוון תכניות קבועות מראש של דקות פעולה וכיבוי, ומותאם למאות דגמים. התקנים אלו מאושרים על ידי 'מכון התקנים'.
חברת 'ספטימו מתקינה את התקנים אלו באלפי בתים בארץ ובחו"ל בכל שנה.

התקן מיוחד למזגני אינוורטר

התקן מיוחד פותח למזגני אינוורטר. עמל רב הושקע כדי שהשדרוג יעשה באופן הבטוח ביותר, תוך מחקר ייחודי ותיאום עם החברות.

מדי מים

שלושה דגמי מדי מים דיגיטליים שפועלים בשבת ובחג באופן מכני לגמרי. מונים אלו הותקנו כבר באלפי בתי אב במספר יישובים בארץ.

מכשיר cpap

מכשיר ייחודי הפועל במצב שבת לפי ממוצע קבוע מראש ללא חילול שבת, רק מי שמכיר את הנושא, יודע את הצורך הגדול במכשיר כזה, שהגם שאין בו פיקוח נפש, הוא יכול לשפר את איכות החיים של הנצרכים לו עשרת מונים.

משאבות מים

כיום רוב מוחלט של הבניינים שנבנים מצוידים במערכת משאבות להגברת לחץ מים.
הסיבה יכולה להיות בגלל שהלחץ של הרשת העירונית לא מספיק, או דרישה של תאגיד המים, כיבוי אש וכדו'. קיימות כמה שיטות לבניית מערכת משאבות, במאמר זה נתאר את המערכת הנפוצה ביותר בבנייה למגזר החרדי.

בימים אלו קיימת תנופת פיתוח חסרת תקדים:
הושלם פיתוח לקראת ייצור של מערכת לקריאת צוות סיעודי ללא חשמל,
פותחו שני דגמים אופציונליים למערכת ניידת לנעילת דלתות בבתי מלון, פותח התקן לנעילת המים החמים בברזי פרח,
הושלם מודל אחד של מיני בר והוא בשלבי ניסוי, מודל שני בשלבי פיתוח.

עוד מוצרים שנמצאים בשלבי פיתוח שונים:

במסגרת הפיתוחים, המחקרים והכשרויות, נרקמו קשרי מחקר ופיתוח ענפים עם גופי מחקר והחברות המרכזיות במשק, שתורמים ממקצועיותם למשמרת השבת. הן בפיתוח מוצרים והן בהתאמת ההתקנים למוצריהם כך שלא תוסר האחריות.

הרשמו לניוזלטר:

 ליצירת קשר איתנו:

במוקד שמספרו

0722164422

מוקד משמרת השבת

יש לכם שאלה הלכתית בנושא שבת?  המוקד נותן מענה לשאלות הלכתיות בתחומים רבים ומגוונים הנפגשים עם שמירת השבת: מדי מים, מקררים, מקפיאים, מזגנים, משאבות מים, משאבות ביוב, דלתות חשמליות, מכשירי סיפאפ, אזיק אלקטרוני, מיחמים, משאבות חלב ועוד.

דילוג לתוכן