אודות משמרת השבת

העקרונות המנחים
את ארגון משמרת השבת בפעילותו

ארגון 'משמרת השבת' משמש בשני כובעים. כובע אחד הוא המחקר ההלכתי והטכני על כל מוצר והעברת המידע והוראות הרבנים לציבור, כובע שני הוא פיתוח ואישור מוצרים והתקנים לשבת. ב'משמרת השבת' עושים הבדלה מוחלטת בין שני הכובעים הללו.
כאשר מבררים את המציאות הטכנית וההלכתית ומעבירים את המידע לציבור, לא עושים 'חומרות'. מעבירים את הניתוח הטכני וההלכתי לרבנים, מקבלים מהם את ההוראות, ומעבירים אותם לציבור כמו שהם. כאשר דעות הרבנים חלוקות, משתדלים להביא לציבור את העמדות השונות, ומציעים לכל אחד את האפשרות שיעבירו לרב שלו את הנתונים הטכניים והניתוח ההלכתי כדי שיכריע לו את ההוראה למעשה.
אך כאשר מגיעים לפיתוח או אישור מוצרים, לעולם לא יינתן אישור אם הוא לא תואם את עמדות כל הרבנים לכתחילה. אם יש שיטה של פוסק מסוים או מנהג של עדה מסוימת האוסר את השימוש לכתחילה או אפילו חושש שיש בדבר מכשול כל – שהוא, לא יאושר המוצר. גם אם הושקעו בו מאות שעות מחקר ופיתוח.
הגישה הכללית של משמרת השבת באישור ובפיתוח מוצרים היא, לנתק באופן פיזי ומוחלט את כל החיישנים והרישומים הדיגיטליים ולא להסתפק בשינויי תוכנה שיגרמו לכך שלא תהיה כל משמעות בשבת לרישומים. הסיבה המרכזית לעניין נעוצה במוסבר לעיל על כך שכמעט לא ניתן להגיע לכל האפשרויות הגלומות בכרטיסי הפיקוד השונים ולעמוד על משמעותן. פיקוח כזה מחייב לסמוך על בדיקות מדגמיות ללא בקרה אמיתית על כל המערכת.

דילוג לתוכן