עידן דיגיטלי

מהם רישומים דיגיטליים

מכשירי החשמל בעבר פעלו בשיטה של on או off – הדלקה או כיבוי. מכשירי החשמל החדשים פועלים בצורה מורכבת בהרבה, עם כרטיס פיקוד.
מהו ה'כרטיס' הזה?
מחשב, או כל מוצר דיגיטלי, פועל על ידי כרטיס אלקטרוני (המכיל 'מיקרו קונטרולר' או 'מיקרו מעבד') שהוא לב הפיקוד והרישום הדיגיטלי.
'כרטיס' כזה מורכב ממיליארדי מעגלים חשמליים מיקרוסקופיים שבכל אחד מהם יש שני מצבים:
0 = לא פועל = אין זרם ומתח חשמלי, או: 1 = פועל = יש זרם ומתח חשמלי.
מצבים אלו מופעלים ע"י הפיכת תכונות החומר של המעגל המסוים ממצב בו תכונתו שאינו מוליך חשמל, למצב בו תכונתו להוליך חשמל. (טכנולוגית "טרנזיסטור").
(למעשה, גם בשעה שהמעגל במצב 0 קיים בו זרם ומתח מועט ["זרם זליגה"], אך זרם זה אין לו משמעות כלל. לשם השוואה, גם מפסק חשמלי המפעיל נורה ביתית ונמצא במצב כבוי, [דהיינו שהמעגל החשמלי פתוח פיזית והנורה איננה דולקת], קיים 'זרם זליגה' מסוים, דרך האוויר).
ה'רישום הדיגיטלי' מתבצע על ידי סדרות ארוכות של מעגלים כאלו שחלקם במצב 0 וחלקם במצב 1. כל סדרה כזו מורה על נתון מסוים, 'שפה' זו נקראת 'שפה בינארית'.
בעזרת סדרות אלו נעשות כל הפעולות של העולם הדיגיטלי: המחשב שומר כל נתון בעזרת סדרה מסוימת, כל תצוגה על המסך נובעת מסדרה כזו, כל תכנית או פעולה במכונת כביסה נובעת מסדרות שונות, כל פעילות של מיקרוגל דיגיטלי, טלפון סלולארי, מערכת טילים, מקרר דיגיטלי, מטוסים, רכבות, מזגנים ונגנים, הם על ידי 'שפה בינארית' שכזו.

מה האיסור ברישומים דיגיטליים בשבת?
הפעלת מכשיר באמצעים כאלו, אמנם אין בה חיבור חוטים ופרקים כלל, אך מתבצעת בפועל הכנסת זרם חשמל במעגלים רבים שהוא לא היה בהם קודם, (או שהיה 'זרם זליגה' חסר משמעות), כפי שכתב החזון איש במכתבו שבחשמל יש מלאכת בונה בגלל שהוא הופך את החוט "ממוות לחיים" כך גם כאן הופכים המעגלים החשמליים שבכרטיס ממוות לחיים, וכתוצאה מכך מתעורר גם המכשיר עצמו 'ממוות לחיים'.
לדוגמא: 'קלנועית' שלא פעלה, אך היה זרם מסוים בכרטיס הדיגיטלי שלה, וכעת לחצו על כפתור ששינה את פעולות הכרטיס, הפעיל את הקלנועית והחל בנסיעה. האם מישהו יאמר שכיון שהיה זרם כל שהוא בכרטיס, אין כאן 'ממוות לחיים'?
גם לדעת החולקים על החזון איש, כפי שכתב ה'בית יצחק' שיש בחשמל איסור 'מוליד ריח' כך גם כאן. (כמו כן מה שיש שרצו לחדש שהחשמל הוא תולדת מכה בפטיש, או מבעיר, שייך גם כאן).
מכל מקום, יש כאן יצירה חשובה מאין כמותה. ידועים דברי הירושלמי שרבי יוחנן וריש לקיש קבעו על כל מלאכה חשובה שהיא 'תולדה', ובמקרה שלא מצאו אב מתאים, קבעוה כתולדת 'מכה בפטיש'. המתיר יצירה כזו, לוקח על עצמו את הפעלת כל העולם בשבת כבחול. ניתן בשיטות אלו להפעיל כל מכשיר חשמלי, החל מתאורה, מכשירים ביתיים ומחשבים, דרך מכוניות, רכבות ואוטובוסים, ועד מפעלים, מטוסים וטילים.
כדאי לדעת שאמנם אין כאן רישום וכתיבה בשפה כל שהיא על גבי דף, אך המילה 'רישום' היא שימושית בהקשר זה גם בטכנולוגיה. בתכנות חלקי המערכות הדיגיטליות משתמשים בהגדרות של 'כתיבה' על חוטים מסוימים, ו'קריאה' על חבריהם. כיון שבעומק הדברים יש כאן 'שפה' של סימנים דיגיטליים המבטאים מידע.

גם בצד ההשקפתי, במצב כזה השבת תהפוך חלילה לחול ממש.
נתאר לעצמינו;
אנחנו יושבים בסעודת ליל שבת, ונולד דבר 'חידוש' על הפרשה. נלך אל המחשב, נכוון אותו למצב ללא תצוגת הטקסט על המסך, נקליד את חידושי התורה באמצעות מסך מגע, וביום ראשון נדפיסם… מי שיעשה כך לא עשה דבר מלבד 'רישומים דיגיטליים'… ורישומים כאלו בדיוק נגרמים בכרטיס הפיקוד של מקרר דיגיטלי כאשר פותחים את דלתו. בצורה כזו ניתן להפעיל את כל המכשירים שבעולם, בשבת כבחול.
מרן החזון איש התבטא פעם שאף שפיקוח נפש דוחה שבת, אינו דוחה את 'ביטול השבת'.

דילוג לתוכן