עידן דיגיטלי

על מכשירי 'גרמא'

גדולי הרבנים והפוסקים קבעו שמכשיר שנבנה בצורה שהוא מופעל על ידי 'גרמא', אף אם הוא פועל בדרך של 'מניעת המניעה' וכדומה, אינו נחשב גרמא כלל, כיון שמכשיר המתוכנן ומיועד לכך, הרי הוא כמעשה בידיים, בין מצד שהוא 'ככלי ביד אומן', ובין מצד שהוא 'מלאכת מחשבת'. שורש דין זה הוא בסוגיות הגמרא, הראשונים והאחרונים, וכן הוכרע להלכה על ידי גדולי הפוסקים בדור הקודם, ביניהם ה'אגרות משה' ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

 

דילוג לתוכן