פעולות החיישנים

סרטון הממחיש את פעילות התקן שבת במקרר ומקפיא, שאין שינויי בפעילות מתח החשמל בעת פתיחת וסגירת הדלתות

דילוג לתוכן