מוצרי משמרת השבת

התקן שבת למקררים ומקפיאים

הוראות הפעלה להתקן שבת למקררים  

מה ההבדל בין מקררים מכניים לדיגיטליים?

במקררים מכניים, ככל שעולה הטמפרטורה במקרר מתקרבות מתכות בתרמוסטט (כיון שהחום גורם לגז האצור בתוכן להתפשט), עד שהם נוגעות זו בזו וסוגרות מעגל המפעיל את המדחס.
לכן כאשר המשתמש פותח את דלת המקרר בשעה שאינו עובד, במקרה שהחום הנכנס גרם מיד ליצירת מגע בין המתכות אכן נעשתה מלאכה, אולם במקרה שהמתכות רק החלו להתקרב זה לזה, נגרמה רק הקדמת ההפעלה. וכאשר פותחים את דלת המקרר בשעה המעגל כבר סגור והמדחס פועל, הוא אינו גורם לעשיית מלאכה כלל, אלא רק להארכת זמן הפעולה של המקרר.
במקררים ובמקפיאים דיגיטליים המצב שונה לחלוטין. כל פתיחת דלת עלולה לגרום באופן ישיר ומידי לשינויים חשמליים ורישומים דיגיטליים בחיישן הטמפרטורה (-התרמוסטט הדיגיטלי) וכרטיס הפיקוד.
כאשר אדם פותח את דלת המקרר – משתנית הטמפרטורה במקרר באופן מידי. חיישן הטמפרטורה בנוי כך שככל שהטמפרטורה גבוהה יותר הוא מעביר לכרטיס הפיקוד זרם חשמל חזק יותר (בטכנולוגיית n.t.c.או t.c.) או חלש יותר (בטכנולוגיית p.t.c.). במקרים רבים חיישנים אלו מוטבעים בדפנות המקרר בצורה שאי אפשר לגלותם ללא אנשי מקצוע שהוכשרו במיוחד לכך. גם יבואני המקרר לא תמיד יודעים על קיומם של כל החיישנים.
כרטיס הפיקוד פועל כמו מחשב קטן שיש בו רישום דיגיטלי על ידי מיליוני מעגלים חשמליים כפי שהוסבר לעיל. על פי רישומים אלו מתפעל כרטיס הפיקוד את המדחס ואת כל מערכות המקרר, כגון מנוע הדמפר (תריס) המעביר את הקור מהמקפיא למקרר, מאווררים, גופי חימום להפשרה ועוד.
בנוסף לזה, ברוב המקררים לחצני הדלתות מפעילים מערכות נוספות מלבד הנורה. כגון מאוורר, ספירת פתיחות, נורות ביקורת שונות בכרטיס הפיקוד, טיימר להתרעה ועוד. בחלק מהמקרים לחצנים אלו מוטבעים בדלת ומופעלים בעזרת מגנט נסתר, כך שאין אפשרות לראותם.
במקררים משוכללים יותר יש פעולות חשמליות נוספות, כמו צג דיגיטלי, חיישני קרח, מנוע אינוורטר ועוד.
כדאי לדעת שגם במקררים מכניים הדינים אינם שווים בכל המקררים. יש מקררים עם הפשרה ויש ללא הפשרה, יש מקררים שמופעל בהם מאוורר עם סגירת הדלת וכבה עם פתיחתה ויש מקררים שהותן בהם התקן שבת המחבר את המקרר לכרטיס פיקוד שמפעיל אותו באופן דיגיטלי.
מסיבות אלו ומסיבות נוספות יש לברר על כל דגם של המקרר, האם הוא כשר בצורתו הנוכחית, או שצריך לסדר לו התאמה כל שהיא שתאפשר את השימוש בו בשבת.

איזה מקררים ומקפיאים הם דיגיטליים?

כבר לפני 15 שנים ויותר נמכרו מקררים דיגיטליים, כמובן שככל שעוברות השנים מתמעטים והולכים הדגמים המכניים ורוב גדול של המקררים היום הם דיגיטליים, גם מקררים הנראים כמו המקררים הישנים.
במקפיאים: נו פרוסט (עם הפשרה – ללא קרח), כמעט כולם דיגיטליים. מקפיאים דה פרוסט (ללא הפשרה – עם קרח) ניתן להשיג גם מקפיאים מכניים.
ניתן לברר על דגם המקרר או המקפיא שלכם האם הוא מכני או דיגיטלי, ומה דינו בשבת במוקד משמרת השבת 0722-164422

יש לי מקרר דיגיטלי עם 'התקן שבת', האם הוא באמת כשר?

קיימים מספר סוגים נפוצים של התקני שבת. התקנים אלו – לכל היותר – גורמים שהרישום הדיגיטלי לא יקדים את הפעלת המדחס אלא רק יאריך את פעילותו, אך אינם מנטרלים כלל את השינויים החשמליים והרישומים הדיגיטליים הנגרמים על ידי האדם, וגם אינם הופכים אותם לחסרי משמעות (כיון שהם עדיין גורמים להארכת פעילות המנוע ועוד). התקן כזה אינו מועיל לדעת גדולי הפוסקים כיון שהרישומים הדיגיטליים עצמם אסורים בשבת (כאשר יש להם משמעות כל שהיא).
בנוסף לזה, כמוסבר לעיל, ברוב המקררים לחצני הדלתות מפעילים פקודות ומערכות מגוונות. בחלק מהמקרים לחצנים אלו מוטבעים בדלת ומופעלים בעזרת מגנט נסתר, כך שאין אפשרות לראותם. לפעמים אפילו יבואן המכשיר אינו מודע לכל הפונקציות הגלומות בו, או שאינו מודע כלל לקיומו של לחצן דלת ספציפי, דבר זה מסביר את העובדה שקיימים בשוק מקררים עם התקן שבת מובנה "מהדרין", שאינו מבטל השפעות שונות של לחצני הדלתות (!) כגון הדלקת נורת לד אינפרא אדום בכרטיס הפיקוד, בעת פתיחת דלת המקרר.

יש לי מקרר ללא התקן שבת מה עלי לעשות?

1. להפעיל את המקרר לסירוגין על ידי שעון שבת, ולפתוח את המקרר רק בשעה שהוא מנותק מזרם החשמל.
2. התקני שבת למקררים דיגיטליים המנתקים את כל החיישנים והלחצנים ניתוק פיזי ומוחלט ומפעילים את המקרר לפי תכניות שנקבעות מערב שבת. כך נמנעת כל השפעה של המשתמש על המערכות השונות של המקרר וניתן לפתחו בכל זמן:
• ניתן להשיג מקרר 'בקו' בהכשר בד"ץ העדה החרדית.
• ניתן להשיג מקררי בלומברג עם התקן מובנה חיצוני של 'משמרת השבת'.
• התקן 'משמרת השבת' – ניתן להתקין בבית הלקוח (באמצעות חברת 'ספטימו) על למעלה מחמש מאות דגמי מקררים ומקפיאים דיגיטליים ולפתוח בכל זמן.
בכל הפתרונות הנ"ל הוראת משמרת השבת היא לנעול את לחצני הדלתות מכמה סיבות: 1. כיון שיש דגמים בודדים שהפעלת המאוורר הנגרמת ע"י לחצני הדלתות אינה ע"י כרטיס הפיקוד ולכן לא ניתן לבטלה באמצעות התקן השבת. 2. ליתר זהירות ובטחון אם ההתקן לא יפעל כראוי או שישכחו להפעילו. 3. לחשוש לדעת המחמירים בסגירת מעגל חשמלי שאין בו זרם.
קיימים עדיין בשוק מיעוט מקררים מכניים: במקררים אלו המנהג המקובל היה לפתוח בשעה שעובד, ויש שהקלו לפתוח תמיד, ויש שהחמירו לא לפתוח גם בשעה שעובד, אלא לעשות עוקף תרמוסטט. (במקררים עם הפשרה יש עוד צד חומרא, שפתיחת המקרר גם בשעה שהמנוע פועל, מקדימה את הפעלת מערכת ההפשרה [שיש בה גוף חימום עם חוט להט], כיון שההפשרה מופעלת לאחר זמן פעולה קצוב של המדחס).

התקן 'משמרת השבת' למקררים

במשמרת השבת עמלו לפתח התקני שבת ייעודיים למקררים ומקפיאים דיגיטליים, העוקפים לחלוטין את כל הפעילות הדיגיטלית (על ידי ניתוק פיזי) ומפעילים את מוצרי החשמל באמצעות כרטיס פיקוד נפרד לשבת, לפי דקות פעולה ודקות כיבוי. כך אין לאדם כל השפעה על פעילות המקרר, וניתן לפתחו בכל זמן. בניגוד למקררים הישנים שרבים נהגו לפתחם רק בשעה שהמנוע עבד.
ההתקנים פותחו ע"י טובי אנשי המקצוע של חברת 'ספטימו' ושל 'משמרת השבת' על פי ההוראות של רבני ומומחי משמרת השבת ובהכוונת גדולי הפוסקים, מתוך מטרה להגיע לשמירת שבת מושלמת ללא התפשרות על איכות העבודה של המוצרים בשבת.
ניתן לבחור בערב שבת תכנית מתוך מגוון תכניות שבת, לפי רמת הטמפרטורה המתאימה לאקלים ולעונה.
במצב חול המכשיר פועל כרגיל ללא התקן.
גדולי ישראל בעצמם התקינו למקררים שבביתם את התקן 'משמרת השבת'. ביניהם: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, גאב"ד העדה החרדית מרן הגרי"ט ווייס שליט"א, מרן הגר"ש בעדני שליט"א, מרן הגר"ח וואזנר שליט"א ועוד רבים נוספים.

האם ההתקנים פוגעים במקררים או מסירים את האחריות עליהם?

ההתקנים פותחו על ידי מיטב המומחים תוך שימת דגש על איכות ונוחות השימוש וקיבלו תו תקן של מכון התקנים.
אחריות ושירות על ההתקנים ניתנים על ידי חברת 'ספטימו' למשך שנה.
'תקופת ההרצה' של ההתקנים, כבר חלפה מזמן. אלפי אנשים כבר משתמשים בקביעות במשך שנים בהתקני 'משמרת השבת' ולא נתקבל אף דיווח על נזק שנגרם לפעילות המקרר כתוצאה מההתקן.
רוב החברות המובילות בשוק מכשירי החשמל נותנות את אמונם בהתקני משמרת השבת ומאשרות באופן רשמי את התקני משמרת השבת.
רשימת החברות שאישרו שהתקנת ההתקנים אינה מסירה את האחריות לחלק מהדגמים או לכולם:
במקררים:
• סמסונג (יבואן רשמי – סמליין).
• שארפ (יבואן רשמי – ראלקו).
• ווסטנגהוז (יבואן גולן ווסט ליין).
• דלונגי (יבואן ניופאן).
• האייר (יבואן ניופאן).
• נורמנדה (יבואן קלינטון סחר).
• תקע (יבואן קלינטון סחר).
במקפיאים:
• וסטל ונורמנדה (יבואן קלינטון סחר).
• ווסטנגהוז (מקפיא מכני).
חברות אלו כמובן, אינן נותנות את האישור באופן אוטומטי, אישור כזה עובר בירוקרטיה כבדה של מומחים, רגולטורים, בדיקות מעבדה ובדיקות מעשיות. אישור של רשימה גדולה של טובי החברות, דיו כדי להעיד על איכות ואמינות ההתקנים.
חברות נוספות עומדות בשלבי אישור. ניתן לקבל את הרשימה המעודכנת והמפורטת של הדגמים המתאימים במוקד 'משמרת השבת'.
על השימוש בהתקן
ההתקנים מיוצרים בצורה שהמשתמש בהם יוכל בצורה ידידותית, קלה ופשוטה, לבחור את התכנית המתאימה לאקלים ולעונה, ללא סרבול מיותר.
השליטה בהתקנים נעשית באמצעות שלט חיצוני המחובר בחוט למקרר ומוצמד על ידי מגנט. בשלט זה ניתן בלחיצה אחת להעביר ממצב חול (00) למצב שבת (01 ומעלה) ובלחיצות חוזרות לבחור בתכנית המתאימה ביותר (01 עד 09).

איך מזמינים התקנים?

ניתן להזמין את ההתקן דרך הטופס המקוון

או באמצעות 'מוקד משמרת השבת' בטלפון 0722-164422.

דילוג לתוכן